K K K S TA

סיורים

מחר - 11 בפברואר 2019

יום ב' | 11 בפברואר | 09:00
20% הנחה
  • ראשון, שני, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 16:30

    שלישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 19:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 12:30

סיור במוזיאון בגין קרא עוד

20% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 17:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 12:00

סיור בבית פלוגת הכותל - מרכז מורשת בגין קרא עוד

יום ב' | 11 בפברואר | 10:00
7% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00, 11:00, 12:00

סיור בעיר דוד המקראית קרא עוד

  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 14:00

שביל האבנים הכחולות - האמה החשמונאית קרא עוד

  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 14:00

רצים בטיילת - משחק ניווט של עיר דוד קרא עוד

יום ב' | 11 בפברואר | 10:00
20% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 20:00

סיור חוויתי בין החומות העיר העתיקה בירושלים. יציאה: משער יפו, כל 30 דקות א-ה 10.00 – 20.00, ו’ עד... קרא עוד

7% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    11:30, 13:30, 16:30

    שישי (חוזר כל שבוע)

    11:30, 13:00

עיר דוד פינת הכותל - דרך עולי הרגל קרא עוד

5% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00, 18:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00, 14:00

סיור סגווי בירושלים מבית עיר דוד קרא עוד

יום ב' | 11 בפברואר | 12:00
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00 - 18:30

פסטיבל עמק המלך בעיר דוד קרא עוד

יום ב' | 11 בפברואר | 12:00
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00 - 18:30

סובב עמק המלך - סיור מודרך קרא עוד

מאוחר יותר

יום ג' | 12 בפברואר | 09:00
20% הנחה
  • ראשון, שני, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 16:30

    שלישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 19:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 12:30

סיור במוזיאון בגין קרא עוד

20% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 17:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00 - 12:00

סיור בבית פלוגת הכותל - מרכז מורשת בגין קרא עוד

יום ג' | 12 בפברואר | 10:00
7% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00, 11:00, 12:00

סיור בעיר דוד המקראית קרא עוד

  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 14:00

שביל האבנים הכחולות - האמה החשמונאית קרא עוד

  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 16:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 14:00

רצים בטיילת - משחק ניווט של עיר דוד קרא עוד

יום ג' | 12 בפברואר | 10:00
20% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    10:00 - 20:00

סיור חוויתי בין החומות העיר העתיקה בירושלים. יציאה: משער יפו, כל 30 דקות א-ה 10.00 – 20.00, ו’ עד... קרא עוד

7% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    11:30, 13:30, 16:30

    שישי (חוזר כל שבוע)

    11:30, 13:00

עיר דוד פינת הכותל - דרך עולי הרגל קרא עוד

5% הנחה
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00, 18:00

    שישי (חוזר כל שבוע)

    09:00, 14:00

סיור סגווי בירושלים מבית עיר דוד קרא עוד

יום ג' | 12 בפברואר | 12:00
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00 - 18:30

פסטיבל עמק המלך בעיר דוד קרא עוד

יום ג' | 12 בפברואר | 12:00
  • ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי (חוזר כל שבוע)

    12:00 - 18:30

סובב עמק המלך - סיור מודרך קרא עוד